dr Marcin Wiśniewski

Przewodniczący Komitetu Ratingowego

Doktor nauk ekonomicznych. Na co dzień zajmuje się tematyką związaną z ryzykiem kredytowym, samorządem terytorialnym, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, polityką pieniężną oraz wykorzystaniu metod ilościowych w finansach. Jest autorem licznych publikacji naukowych związanych z wymienionym zakresem tematycznym (w tym monografii pt. ``Ocena zdolności kredytowej gminy``, Difin, Warszawa 2011). Ponadto obecnie pełni stanowisko adiunkta w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

dr Piotr Zygmanowski, CFA

Członek Komitetu Ratingowego

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i rachunkowość - specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012, licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2964 oraz certyfikat The Chartered Financial Analyst (CFA).

Jacek Skrzypczak

Starszy Analityk

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Posiada licencję Maklera papierów wartościowych (licencja nr 1252)

Michał Łukowski

Członek Komitetu Ratingowego

Absolwent Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - specjalność Cybernetyka oraz Informatyka ekonomiczna. Doktor nauk ekonomicznych obecnie zatrudniony w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych UEP. Kierownik studiów podyplomowych Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne. Specjalista w zakresie wykorzystania metod ilościowych na rynku finansowym. Autor licznych publikacji naukowych. Członek Komitetu ratingowego INC Rating sp. z o.o. Autor wielu programów opcji menedżerskich. Prokurent w P.W. „NOWBUD” sp. z o.o.

Roman Błaszkiewicz

Review Officer

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w Poznańskiej Szkole Menedżerów wg MBA 1991-92, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku: Specjalista do spraw funduszy europejskich oraz na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku: Inwestycje Kapitałowe. Kierownik projektów w ramach działania 8.1. POIG w spółce Inwest e-Finance Sp. z o.o. oraz e-MISJA Sp. z o.o.

Paulina Strzelecka

Biuro Zarządu

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na UAM w Poznaniu na specjalności: wschodoznawstwo. Koordynatorka projektów realizowanych z organizacjami NGO oraz rządowymi w tym Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz placówkami dyplomatycznymi RP. Współpracowała jako asystent audytora i tłumacz języka rosyjskiego dla polskich spółek działających na Białorusi i w Rosji. Specjalista ds. komunikacji korporacyjnej oraz marketingu.

Danuta Stankiewicz

Compliance Officer

Team member details