Jacek Mrowicki

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Nottingham Trent (MBA). Współtwórca Grupy INC S.A. Inicjator założenia Stowarzyszenia Byłych Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy na rzecz JST. Obecnie jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz prowadzi własną działalność z zakresu produkcji energii elektrycznej.

Krzysztof Grybionko

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia doktoranckie na kierunku Ekonomia) i Politechniki Poznańskiej (inżynieria procesów). Współautor ponad 500 analiz i opracowań finansowych i inwestycyjnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i spółek (WPI, PRL, Strategie, WPF). Prowadził szkolenia dla szczebla zarządzającego JST i spółek komunalnych w zakresie zarządzania długiem, przygotowania i wykonania strategii, planów inwestycyjnych i finansowych i pracy z radami JST. Jeden z twórców metodologii agencji ratingowej INC Rating.