19.12.2017: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSTĘPOWANIA 301/11/2017

Wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę: APLITO Sp. z o.o. NIP 7773300038, która to oferta otrzymała 100 punktów.

Więcej

18.12.2017: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DLA POSTĘPOWANIA 01/12/2017

Wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę: APLITO Sp. z o.o. NIP 7773300038, która to oferta otrzymała 100 punktów.

Więcej

07.12.2017: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPEWNIENIE PRZESTRZENI SERWEROWEJ I OBLICZENIOWEJ I DYSKOWEJ OZNACZENIE SPRAWY 01/12/2017

Przedmiot zamówienia stanowi zapewnienie przestrzeni serwerowej obliczeniowej i dyskowej.

Więcej

16.11.2017: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP NIEOPATENTOWANEJ WIEDZY TECHNICZNEJ - NARZĘDZIE ŚRODOWISKA BADAWCZEGO JST OZNACZENIE SPRAWY 301/11/2017

W ramach etapu 1 zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej – narzędzie środowiska badawczego JST.

Więcej

16.11.2017: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA 301/11/2017. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-ANALITYCZNA

Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi rekomendacji kosztu pieniądza jednostek samorządowych, spółek komunalnych i handlowych.

Więcej

13.06.2017: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSTĘPOWANIA 3/2017/11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, oznaczenie sprawy 3/2017/11.

Więcej

01.07.2017: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSTĘPOWANIA 2/2017/11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, oznaczenie sprawy 2/2017/11.

Więcej

22.05.2017: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSTĘPOWANIA 1/2017/11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, oznaczenie sprawy 1/2017/11.

Więcej

12.05.2017: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP NIEOPATENTOWANEJ WIEDZY TECHNICZNEJ - NARZĘDZIE ŚRODOWISKA BADAWCZEGO JST - OZNACZENIE SPRAWY 3/2017/11

Przedmiot zamówienia stanowi w ramach etapu 1 zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej – narzędzie środowiska badawczego JST, oraz opłaty licencyjne za dostęp do baz danych niezbędnych do prowadzenia w projekcie obliczeń.

Więcej

22.06.2017: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPEWNIENIE PRZESTRZENI SERWEROWEJ OBLICZENIOWEJ I DYSKOWEJ - OZNACZENIE SPRAWY 2/2017/11

Przedmiot zamówienia stanowi zapewnienie przestrzeni serwerowej obliczeniowej i dyskowej.

Więcej

12.05.2017: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH - OZNACZENIE SPRAWY 1/2017/11

Przedmiot zamówienia stanowi przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych bezpośrednio związanych z realizacją projektu pt. „Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi scoringu JST, spółek komunalnych i handlowych”.

Więcej

01.06.2016: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/06/2016 W RAMACH PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Z DZIAŁANIA 1.2

Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi rekomendacji kosztu pieniądza jednostek samorządowych, spółek komunalnych i spółek handlowych

Więcej

01.06.2016: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA 04/06/2016

Formularz w odpowiedzi na zapytanie ofertowe firmy INC RATING  Sp. z o. o. z dnia 01.06.2016 r.

Więcej

01.06.2016: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA 04/06/2016

Formularz do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego

Więcej

01.06.2016: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/06/2016 W RAMACH PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Z DZIAŁANIA 1.2

Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi rekomendacji kosztu pieniądza jednostek samorządowych, spółek komunalnych i spółek handlowych

Więcej

01.06.2016: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA 02/06/2016

Formularz w odpowiedzi na zapytanie ofertowe firmy INC RATING  Sp. z o. o. z dnia 01.06.2016 r.

Więcej

01.06.2016: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA 02/06/2016

Formularz do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego

Więcej