INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSTĘPOWANIA 3/2017/11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, oznaczenie sprawy 3/2017/11.

Więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSTĘPOWANIA 1/2017/11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, oznaczenie sprawy 1/2017/11.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP NIEOPATENTOWANEJ WIEDZY TECHNICZNEJ - NARZĘDZIE ŚRODOWISKA BADAWCZEGO JST - OZNACZENIE SPRAWY 3/2017/11

Przedmiot zamówienia stanowi w ramach etapu 1 zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej – narzędzie środowiska badawczego JST, oraz opłaty licencyjne za dostęp do baz danych niezbędnych do prowadzenia w projekcie obliczeń.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPEWNIENIE PRZESTRZENI SERWEROWEJ OBLICZENIOWEJ I DYSKOWEJ - OZNACZENIE SPRAWY 2/2017/11

Przedmiot zamówienia stanowi zapewnienie przestrzeni serwerowej obliczeniowej i dyskowej.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH - OZNACZENIE SPRAWY 1/2017/11

Przedmiot zamówienia stanowi przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych bezpośrednio związanych z realizacją projektu pt. „Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi scoringu JST, spółek komunalnych i handlowych”.

Więcej