Zaktualizowaliśmy rating krajowy 5 jednostkom samorządu terytorialnego

5 kwietnia br. agencja ratingowa INC Rating potwierdziła długoterminowy rating krajowy pięciu jednostkom samorządu terytorialnego.

Decyzje o utrzymaniu oceny ratingowej, opierają się na pozytywnym wykonaniu planów finansowych w roku 2018 (spodziewanie lepszym niż plan finansowy publikowany przy poprzedniej aktualizacji ocen ratingowych). Zmiany, które jednostki te wprowadziły w swoich prognozach finansowych i planach związanych z zadłużeniem, są zgodne z założeniami przyjętymi podczas poprzedniej aktualizacji ratingu. Ponadto gmina Kluczbork, refinansowała zadłużenie na korzystniejszych warunkach od założonych uprzednio.

Tym samym, w dniu 5 kwietnia br. agencja ratingowa INC Rating potwierdziła długoterminowe ratingi krajowe następujących jednostek samorządu terytorialnego:

– Miasto Piotrków Trybunalski: rating A z perspektywą stabilną,
– Miasto Leszno: rating BBB z perspektywą stabilną,
– Gmina Tarnowo Podgórne: rating AA+ z perspektywą stabilną,
– Gmina Grodzisk Mazowiecki: rating AA- z perspektywą stabilną.
– Gmina Kluczbork: rating BBB- z perspektywą stabilną (podniesienie perspektywy ratingu),

***

INC Rating Sp. z o.o. jest polską agencją ratingową specjalizującą się w ocenie ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz pozostałych spółek prawa handlowego. Agencja podlega bezpośredniemu nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i papierów Wartościowych (ESMA), . Misją INC Rating jest stała poprawa jakości rynków finansowych poprzez umożliwienie otrzymania ratingu nawet małym podmiotom. Więcej informacji na: www.incrating.pl

Kontakt dla mediów:
KRZYSZTOF WAŚKO
krzysztof.wasko@incrating.pl
tel: +48 61/851 38 83

Ratingi kredytowe wystawiane przez INC Rating Sp. z o.o. reprezentują wyłącznie opinię agencji na temat ryzyka kredytowego ocenianego podmiotu. Wszystkie ratingi kredytowe wystawiane przez INC Rating Sp. z o.o. podlegają pewnym ograniczeniom, które zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej agencji (www.incrating.pl). Prezentowany rating jest ratingiem zamówionym opartym m.in. o dane historyczne i sprawozdania budżetowe JST za lata 2009 – 2018 (wykonanie) oraz rok 2019 (plan) wraz z prognozą na przyszłość (wieloletnia prognoza finansowa).
Tagi: , , , ,