Nazwa Beneficjenta:
INC Rating Sp. z o.o.

Tytuł projektu:
Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi rekomendacji kosztu pieniądza jednostek samorządowych, spółek komunalnych i spółek handlowych.

Cel projektu:
Stworzenie i przetestowanie modeli finansowych oraz nowatorskich algorytmów (wykorzystujących wyrafinowane metody informatyczne), które zostaną wykorzystane w oprogramowaniu komputerowym INC Rating dla zautomatyzowanej usługi dla biznesu – zdalnej rekomendacji kosztu pieniądza poprzez platformę www.

Efekty projektu:
Opracowanie 3 pionierskich modeli kosztu długu stanowiących innowacje co najmniej na rynku europejskim

Dofinansowanie projektu: 2 662 960,00 zł

Wartość projektu: 4 436 600,00 zł