Warunki użytkowania serwisu internetowego

Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do serwisu internetowego będącego własnością i prowadzonego przez INC Rating Sp. z o.o. (agencja ratingowa INC Rating) i stanowią zbiór reguł obowiązujących wszystkich użytkowników używających tego serwisu internetowego. Korzystanie z serwisu internetowego agencji INC Rating jest bezpośrednio związane z wyrażeniem przez Państwa akceptacji niniejszych warunków użytkowania i zgody na ich przestrzeganie. W sytuacji braku zgody przez użytkowników na niniejsze warunki użytkowania – uprasza się o zrezygnowanie z korzystania z serwisu internetowego agencji ratingowej INC Rating.

Zaprezentowanych poniżej warunków korzystania z serwisu internetowego INC Rating nie należy utożsamiać z warunkami użytkowania ratingów kredytowych nadawanych przez agencję ratingową INC Rating. Przed jakimkolwiek wykorzystaniem ratingów nadawanych przez agencję INC Rating oraz przed podejmowaniem w oparciu o te ratingi decyzji – powinno zapoznać się z warunkami korzystania z ratingów (zakładka „Obowiązkowe wyjaśnienia”).

Warunki użytkowania serwisu internetowego agencji ratingowej INC Rating

Agencja ratingowa INC Rating poprzez swój serwis internetowy zapewnia bezpłatny dostęp  wszystkim zainteresowanym podmiotom (użytkownikom) do prowadzonego przez siebie serwisu internetowego. Użytkownicy są upoważnieni do wykorzystywania informacji zawartych w serwisie agencji jedynie do własnych celów i wyłącznie na własne potrzeby.

Wszelkie prawa autorskie i pokrewne, związane z treściami publikowanymi przez w niniejszym serwisie internetowym należą do agencji ratingowej INC Rating. Nie jest dozwolone kopiowanie oraz powielanie w jakikolwiek sposób, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja, odsprzedaż, oraz przechowywanie całości lub części informacji i materiałów zawartych w niniejszym serwisie internetowym bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody agencji ratingowej INC Rating.

Odpowiedzialność agencji ratingowej INC Rating

Wszelkie informacje znajdujące się w serwisie internetowym agencji ratingowej INC Rating oparte są na źródłach uznanych przez agencję za wiarygodne. Pomimo tego, agencja ratingowa INC Rating nie jest w stanie weryfikować aktualności, prawdziwości i ścisłości całości pozyskiwanych i umieszczanych w serwisie internetowym informacji, w związku z czym INC Rating nie zapewnia gwarancji co do aktualności, ścisłości i prawdziwości informacji i materiałów zawartych w serwisie internetowym agencji. Agencja ratingowa INC Rating nie będzie zatem ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez osoby korzystające z niniejszego serwisu internetowego.

Odnośniki do innych serwisów internetowych i pochodzące z innych serwisów internetowych

Serwis internetowy agencji ratingowej INC Rating może zawierać odsyłacze (linki) do innych serwisów internetowych, prowadzonych przez niezależne od INC Rating podmioty zewnętrzne. INC Rating nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w tych witrynach. Korzystanie z witryn podmiotów trzecich wiąże się z podleganiem odrębnym zasadom polityki prywatności i warunków użytkowania.

Istnieje możliwość, że użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego serwisu internetowego za pośrednictwem odsyłaczy (linków) umieszczonych w serwisach internetowych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne (strony trzecie). Zamieszczenia odsyłacza do serwisu agencji ratingowej INC Rating w innej witrynie nie wiąże się z faktem wyrażenia zgody przez agencję na umieszczenie takiego odsyłacza.