Uzyskanie dofinansowania ze środków UE

Spółka INC Rating Sp. z o.o. podpisała w dniu 31 stycznia 2017 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę  o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą:  „Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi scoringu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i handlowych”. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

Wartość projektu to 5,1 mln PLN, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych, jakie uzyska INC Rating, to 3,9 mln PLN. Wkład własny do projektu realizowany będzie ze środków własnych grupy kapitałowej INC.

Warunki umowy są standardowe dla umów o realizację projektów dofinansowywanych ze środków UE.