Spotkanie z Gminami Woj. Lubuskiego

Konwent wyjazdowy Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

10 czerwca 2015 r. w Pałacu Mierzęcin odbył się konwent wyjazdowy Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Jego tematyka skupiała się wokół dwóch kwestii: propozycji zapisów w nowelizacji ustawy Prawo wodne (podjęto stanowisko przygotowane przez Grupę roboczą ds. Dorzecza Odry i Warty), a w tym szeroko rozumianej melioracji gmin oraz zastrzeżeń co do funkcjonowania Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (podjęto stanowisko przygotowane przez Grupę roboczą ds. Lasy). INC Rating na wspomnianym konwencie przedstawiło swoją działalność oraz zaprezentowało ofertę ratingową.

Prezentację ze spotkania można pobrać TUTAJ.