Samorządowy Przegląd Finansowy

Jak już wcześniej wspominaliśmy na Facebooku oraz na naszej stronie, w marcu tego roku wznowiliśmy nasz biuletyn „Samorządowy Przegląd Finansowy”. Nawiązaliśmy współpracę z gazetą INFOR.PL i nasz biuletyn znajdzie się w co kwartalnym numerze gazety Samorządu i administracji.

Samorządowy Przegląd Finansowy jest czasopismem prezentującym zagadnienia finansów samorządowych i rynku kapitałowego. Celem kwartalnika jest przekazywanie menedżerom jednostek samorządu terytorialnego informacji w zakresie finansów oraz prawa okołobudżetowego niezbędnych do bezpiecznego zarządzania jednostką samorządową. Czasopismo było wydawane przez Inwest Consulting S.A., a następnie Inwest Finance Sp. z o.o. od 2005 roku.

SPF posiada również wersję elektroniczną, którą można znaleźć klikając na poniższy link:

SAMORZĄDOWY PRZEGLĄD FINANSOWY NR 1