Samorządowy Przegląd Finansowy

INC Rating postanowiła wznowić wydawanie czasopisma „Samorządowy Przegląd Finansowy”. Najnowszy numer kwartalnika dostępny będzie z marcowym wydaniem gazety samorządu i administracji Infor.

Samorządowy Przegląd Finansowy jest czasopismem prezentującym zagadnienia finansów samorządowych i rynku kapitałowego. Celem kwartalnika jest przekazywanie menedżerom jednostek samorządu terytorialnego informacji w zakresie finansów oraz prawa okołobudżetowego niezbędnych do bezpiecznego zarządzania jednostką samorządową. Czasopismo było wydawane przez Inwest Consulting S.A., a następnie Inwest Finance Sp. z o.o. od 2005 roku.

W najnowszym numerze poruszymy między innymi kwestię planowania budżetów samorządowych czy analizy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Redaktorem naczelnym Samorządowego Przeglądu Finansowego jest prezes INC Rating – Krzysztof Grybionko.