Rejestracja INC Rating przez ESMA

Zarząd INC Rating Sp. z o.o. pragnie poinformować, że z dniem 27 października 2015 r. spółka została oficjalnie zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej przez ESMA (European Securities and Markets Authority – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) – jako agencja ratingowa, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych.

INC Rating Sp. z o.o. od momentu rejestracji jest podmiotem uprawnionym do nadawania oficjalnych ocen ratingowych na rynku finansów publicznych. Agencja specjalizuje się w ratingach Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Link do informacji: Press release

Link do listy Agencji Ratingowych w Europie: Lista