Rating spółek komunalnych

Zespół analityków INC Rating rozpoczął proces opracowania metodologii oceny ratingowej spółek komunalnych.

Aby powstała metodologia mogła być wykorzystywana do nadawania przez Agencję ratingów kredytowych, będzie musiała ona zostać zatwierdzona przez Komitet ratingowy Agencji. W grudniu ubiegłego roku Komitet ten zatwierdził opracowaną metodologię oceny ratingowej jednostek samorządu terytorialnego.

Spółki komunalne zainteresowane udziałem w tworzeniu metodologii oceny ratingowej zapraszamy do współpracy. W tym celu prosimy o kontakt na adres rating@ic.poznan.pl Spółki, które zdecydują się na współpracę otrzymają rating kredytowy za darmo!