D. Marcin Pieniążek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Doradca gospodarczy - właściciel firmy NTC Doradztwo Gospodarcze, W latach 1998-2004 wice prezes Lusatia Noble Mode SA -spółki należącej do NFI. Były prezes Zastal Kapitał sp. z o.o. Uzyskana licencja maklera papierów wartościowych, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w spółkach SP. Od 2006 roku Prezes Envirobud sp. z o.o. Od 2009 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Samodzielny Oddział w Zielonej Górze.

Justyna Światowiec-Szczepańska

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Odbyła praktykę międzynarodową pod patronatem Association for International Practical Training w MELEX USA Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pełniła rolę konsultanta dla polskich firm, prowadziła szkolenia dla pracowników pionów handlowych i marketingowych m. in. w zakresie marketingu, czy sztuki sprzedaży.

Andrzej Matłoka

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Mechanicznego na Politechnice Wrocławskiej. Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o.o.

Adam Bochyński

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa oraz na specjalności Zarządzanie Jakością. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych uprawniającą do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 3017 oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 125/2012. Były i obecny członek rad nadzorczych wielu spółek, m.in. Alkal S.A., INC Rating Sp. z o.o., GGF S.A., FZ Group S.A., EastWest Sp. z o.o.