INC 1.1 LRPO

Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi scoringu JST, spółek komunalnych i handlowych.

Więcej

INC 1.2 WP RPO

Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi rekomendacji kosztu pieniądza jednostek samorządowych, spółek komunalnych i spółek handlowych.

Więcej

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytania ofertowe INC Rating Sp. z o.o.

Więcej