Prezes KNF: Potrzebna agencja do ratingów

Aby zwiększyć zainteresowanie inwestorów indywidualnych inwestowaniem w obligacje korporacyjne, potrzebna jest agencja – być może prywatna – która nadawałaby ratingi emitentom takich papierów, uważa przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Andrzej Jakubiak.

„Gdyby nam się udało stworzyć płynny rynek papierów dłużnych, to w dobie niskich stóp procentowych, udałoby nam się skłonić przeciętnego Kowalskiego do zainteresowania się tym rynkiem. Jest to rynek w miarę bezpieczny, ale trzeba go obudować w instytucje, które by zabezpieczały interesy inwestorów. Mamy giełdę i i Catalyst, ale potrzebna jest agencja, w rodzaju ratingowej, która wystawiłaby rekomendacje. Myślę o niezależnej, może prywatnej agencji” – powiedział Jakubiak podczas konferencji prasowej.

źródło: gazetaprawna.pl