Agencja INC Rating wycofała międzynarodowe i krajowe oceny ratingowe

Agencja ratingowa INC Rating wycofuje długoterminowe ratingi krajowe i międzynarodowe wybranym jednostkom samorządu terytorialnego. Ma to związek z upłynięciem okresu trwania dotychczasowych umów i nie przedłużeniem ich przez Zamawiającego.

INC Rating has withdrawn international and national ratings

INC Rating credit rating agency is withdrawing long-term national and international ratings of several LGUs. This is due to the expiration of the duration of existing contracts and not their extension by the LGUs.

 

Contact:
Krzysztof Grybionko
Lead Analyst

analyst@incrating.pl
+48 61/851 38 83

Wycofanie ocen ratingowych

Withdrawn rating reports