Raport: Województwo Wielkopolskie
Data Ratingu:
25 listopada 2015 r.
Podmiot: Województwo Wielkopolskie
Długoterminowy rating krajowy: AA
Długoterminowy rating międzynarodowy: A-
Perspektywa: stabilna
Kraj: Polska