Połączenie JST sposobem na rozwój?

W ostatnim czasie prezydent Poznania, Pan Jacek Jaśkowiak, przedstawił swój pomysł na rozwój miasta, zakładający stworzenie „metropolii Poznań” poprzez połączenie miasta z 3 sąsiadującymi gminami. Wskazywał on na korzyści takiego rozwiązania – między innymi poprzez lepsze skomunikowanie gmin z miastem i zintegrowanie mieszkańców wszystkich czterech samorządów. Krytycy z kolei twierdzą, że taki ruch miałby na celu zagarnięcie dochodów bogatych gmin jakimi są Komorniki i Suchy Las.

O pomyśle Pana Prezydenta Jaśkowiaka przeczytać można tutaj: Jaśkowiak: Mój pomysł na wielki Poznań

Czy połączenie jednostek samorządu terytorialnego jest dobrym sposobem na ich wspólny rozwój? Niezwykle ciężko znaleźć odpowiedź na to pytanie, ponieważ historycznie niewiele było takich przypadków, stąd też mało jest danych do przeprowadzenia rzetelnej analizy. Co więcej, ciężko porównywać poszczególne przypadki, ponieważ nie tylko różnią się one dość znacznie charakterystyką (np. położeniem, strukturą dochodów i wydatków czy uwarunkowaniami demograficznymi), ale również system prawny ulegał w ostatnich latach zmianom (m.in. wysokość dochodów z podatków dochodowych przeznaczana dla JST).

Niewątpliwie jednak połączenie samorządów niesie za sobą wiele problemów natury logistycznej. Przede wszystkim trzeba ujednolicić system podatkowy w łączonych jednostkach (stawki tzw. podatków lokalnych). Dla mieszkańców istotne jest też to, w jakich urzędach będą mogli załatwić swoje sprawy. Oraz oczywiście pozostaje do rozwiązania kwestia integracji komunikacji miejskiej.

Od nowego roku na połączenie zdecydowały się miasto i gmina Zielona Góra. Niedawno został opublikowany informator dla mieszkańców odnośnie najważniejszych kwestii dotyczących funkcjonowania samorządu po połączeniu. Zachęcamy do zapoznania się z nim. Link: Zielona Góra – Nowe Miasto

Dla nas jako Agencji Ratingowej najistotniejsza jest ocena połączonego samorządu od strony finansowej, a konkretniej z perspektywy zdolności JST do regulowania swoich zobowiązań. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić analizę finansową korzyści i wad połączenia samorządów. Raport z naszych badań opublikujemy niebawem na stronie Agencji, dlatego zachęcamy wszystkich do regularnego odwiedzania www.incrating.pl