Rating kredytowy dla JST

Wystawienie oceny wiarygodności kredytowej

Analiza wspomagająca: Bilans otwarcia

Informacje o obecnym stanie finansowym gminy oraz diagnoza długu gminy

Analiza wspomagająca: Analiza zadłużenia

Skrupulatna analiza zadłużenia gminy, określenie możliwości kredytowych oraz wskazanie możliwości inwestycyjnych

Analiza wspomagająca: Analiza porównawcza

Porównanie gminy z pięcioma podobnymi JST