Nadanie międzynarodowej oceny ratingowej Gminie Miasta Gdyni

Agencja INC Rating nadała międzynarodową ocenę ratingową Gdyni.   Agencja ratingowa INC Rating nadała długoterminowy rating międzynarodowy Gminie Miasta Gdyni. Nadanie oceny związane jest z realizowaną umową z Miastem. Tym samym, w dniu 18 października br. agencja ratingowa INC Rating opublikowała długoterminowy rating międzynarodowy:
  • Miasto Gdynia: rating BBB+ z perspektywą stabilną (nadanie oceny).
Gdynia posiada również ocenę krajową na poziomie A- z perspektywą stabilną, ostatnio zaktualizowaną 6 września br. Wszystkie ratingi dostępne są w Historia Ratingów Analityk prowadzący: Krzysztof Grybionko krzysztof.grybionko@incrating.pl Ratingi kredytowe wystawiane przez INC Rating Sp. z o.o. reprezentują wyłącznie opinię agencji na temat ryzyka kredytowego ocenianego podmiotu. Wszystkie ratingi kredytowe wystawiane przez INC Rating Sp. z o.o. podlegają pewnym ograniczeniom, które zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej agencji (www.incrating.pl). Prezentowany rating jest ratingiem zamówionym opartym m.in. o dane historyczne i sprawozdania budżetowe JST za lata 2009 – 2018 (wykonanie) oraz rok 2019 (plan na dzień 25 września 2019 r.) wraz z prognozą na przyszłość (wieloletnia prognoza finansowa).Tagi: , , , ,