Miasto Leszno utrzymuje oceną ratingową na poziomie „BBB”. Perspektywa stabilna

Agencja ratingowa INC Rating zaktualizowała długoterminowy rating krajowy Miastu Leszno. Ocena utrzymuje się na poziomie „BBB”. Perspektywa jest stabilna. Jest to rating zamówiony.

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Leszno, jego zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, przeciętną sytuację płynnościową budżetu oraz koszty obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały z 260,06 mln zł w 2013 roku do 355,15 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,43%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 38,74% do 42,29% dochodów bieżących. Średnio 30% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 3,06%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 jest niemożliwy do oszacowania ze względu na zaplanowany deficyt operacyjny. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika wyniesie 17,5 roku.

 

Raport ratingowy Miasta Leszno

Tagi: ,