Miasto Leszno z obniżoną oceną ratingową do „BBB”

Agencja ratingowa INC Rating zaktualizowała długoterminowy rating krajowy Miastu Leszno. Ocena uległa obniżeniu z „BBB+” do „BBB”. Perspektywa jest stabilna. Jest to rating zamówiony.

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Leszno, jego zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, przeciętną sytuację płynnościową budżetu oraz relację obsługi zadłużenia i środków operacyjnych. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały z 260 mln zł w 2013 roku do 351,62 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,22%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 38,74% do 42,29% dochodów bieżących. Średnio 30,02% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne. Przeciętny koszt długu miasta wynosi 2,90%. Średni okres spłaty zadłużenia, czyli okres przez który miasto spłacałoby swoje zadłużenie, przeznaczając na ten cel całą nadwyżkę operacyjną zaplanowaną na 2018 rok jest niemożliwy do oszacowania w związku z zaplanowaniem wydatków bieżących wyższych od dochodów bieżących. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę średnią nadwyżkę z lat 2014-2018 to okres będzie równy niespełna 18 lat.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 204 mln zł, poziom długu jest wyższy jedynie o 18,9 mln zł.

 

Raport ratingowy Miasta Leszno

Tagi: ,