Miasto Gdynia na stałym poziomie „A-” z perspektywą pozytywną

Agencja ratingowa INC Rating zaktualizowała ocenę ratingową Miastu Gdynia. Długoterminowy rating krajowy został podtrzymany na poziomie „A-” z perspektywą pozytywną. Jest to rating zamówiony.

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Gdynia, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych oraz poprawną sytuację płynnościową budżetu. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały z 1 026,50 mln zł w 2013 roku do 1 417,26 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,66%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 44,89% do 49,73% dochodów bieżących. Średnio 32,27% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 3,02%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłoby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałoby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 wynosi niespełna 7 lat. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wartość tego wskaźnika zwiększy się do 11 lat.

 

Raport ratingowy Miasta Gdynia

Tagi: ,