Miasto Gdynia po aktualizacji na stałym poziomie z ratingiem „A-” i perspektywą stabilną

Agencja ratingowa INC Rating zaktualizowała ocenę ratingową Miastu Gdynia. Długoterminowy rating krajowy został podtrzymany na poziomie „A-” z perspektywą pozytywną. Jest to rating zamówiony.

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Gdynia, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, poprawną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Weryfikacja planu budżetowego, w tym znaczny spadek nadwyżki operacyjnej, po 3 kwartale 2018, spowodowały konieczność obniżenia perspektywy ratingowej.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały z 1 026,50 mln zł w 2013 roku do 1 443,01 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 7,05%. Dochody podatkowe miasta stanowiły od 44,89% do 49,73% dochodów bieżących. Średnio 32,28% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 2,62%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 wynosi 23 lata. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do zaledwie niespełna 15 lat.

 

Raport ratingowy Miasta Gdynia

Tagi: ,