Nazwa Beneficjenta:
INC Rating Sp. z o.o.

Tytuł projektu:
Wykonanie przez INC Rating Sp. z o.o. prac B+R koniecznych do opracowania autorskich modeli finansowych dla innowacyjnej usługi scoringu JST, spółek komunalnych i handlowych

Cel projektu:
Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, których efektem będzie opracowanie 3 odrębnych, autorskich i pionierskich modeli finansowych – modeli scoringowych jednostek samorządowych, spółek komunalnych i spółek handlowych. Autorskie modele finansowe zostaną zaimplementowane za pomocą nowatorskich algorytmów stworzonych specjalnie na potrzeby projektu oraz technologii BIG DATA wykorzystanej w oprogramowaniu komputerowym INC Rating.

Efekty projektu:
Opracowanie 3 odrębnych, autorskich i pionierskich modeli scoringowych jednostek samorządowych, spółek komunalnych i spółek handlowych.

Dofinansowanie projektu: 3 899 056,43 zł

Wartość projektu: 5 395 020,56 zł