ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

office@incrating.pl

061 851-38-83

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
| KRS: 0000535140 | NIP: 781-19-02-148 | REGON: 302860944 |
Kapitał zakładowy: 2.350.000, kapitał wpłacony: 2.350.000 zł

Napisz do nas...