Kolejna aktualizacja ocen ratingowych pięciu samorządów

Agencja ratingowa INC Rating zaktualizowała długoterminowy rating krajowy i międzynarodowy Miastu Stołecznemu Warszawa, Miastu Kraków, Miastu Wałbrzych, Województwu opolskiemu oraz Województwu małopolskiemu.

Aktualizacja ocen związana była z publikacją danych dotyczących wykonania planów finansowych na rok 2018. Opublikowane dane wskazują na wyraźną poprawę sytuacji finansowej badanych miast, co ma odzwierciedlenie w podwyższeniu ich ocen lub perspektywy ratingu. W przypadku województw poprawa również jest wyraźnie widoczna, jednak jest ona zbieżna z założeniami poczynionymi przez zespół analityczny Agencji.

Tym samym, w dniu 10 maja br. agencja ratingowa INC Rating opublikowała długoterminowe ratingi krajowe następujących jednostek samorządu terytorialnego:

– Miasto Stołeczne Warszawa: rating AAA z perspektywą stabilną (podniesienie z oceny AA+),
– Miasto Kraków: rating A z perspektywą stabilną (podniesienie oceny z A-),
– Miasto Wałbrzych: rating BB+ z perspektywą pozytywną (podniesienie perspektywy ratingu),
– Województwo opolskie: rating A+ z perspektywą pozytywną (bez zmian),
– Województwo małopolskie: rating AA- z perspektywą stabilną (obniżenie perspektywy ratingu).

W dniu 10 maja br. agencja ratingowa INC Rating opublikowała również długoterminowe ratingi międzynarodowe następujących jednostek samorządu terytorialnego:

– Miasto Stołeczne Warszawa: rating A- z perspektywą stabilną,
– Miasto Kraków: rating A- z perspektywą stabilną,
– Miasto Wałbrzych: rating BB+ z perspektywą pozytywną (podniesienie perspektywy ratingu),
– Województwo opolskie: rating A- z perspektywą stabilną,
– Województwo małopolskie: rating A- z perspektywą stabilną.


Wszystkie ratingi dostępne są w dziale Historia Ratingów.

 

***

INC Rating Sp. z o.o. jest polską agencją ratingową specjalizującą się w ocenie ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz pozostałych spółek prawa handlowego. Agencja podlega bezpośredniemu nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i papierów Wartościowych (ESMA), . Misją INC Rating jest stała poprawa jakości rynków finansowych poprzez umożliwienie otrzymania ratingu nawet małym podmiotom. Więcej informacji na: www.incrating.pl

Kontakt do analityka prowadzącego:
KRZYSZTOF WAŚKO
krzysztof.wasko@incrating.pl
tel: +48 61/851 38 83

Ratingi kredytowe wystawiane przez INC Rating Sp. z o.o. reprezentują wyłącznie opinię agencji na temat ryzyka kredytowego ocenianego podmiotu. Wszystkie ratingi kredytowe wystawiane przez INC Rating Sp. z o.o. podlegają pewnym ograniczeniom, które zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej agencji (www.incrating.pl). Prezentowany rating jest ratingiem zamówionym opartym m.in. o dane historyczne i sprawozdania budżetowe JST za lata 2009 – 2018 (wykonanie) oraz rok 2019 (plan) wraz z prognozą na przyszłość (wieloletnia prognoza finansowa).
Tagi: , , , ,