INC Rating zaktualizowała ratingi krajowe dwóm jednostkom samorządu terytorialnego

9 marca br. agencja ratingowa INC Rating podniosła rating Gminy Grodzisk Mazowiecki. Równolegle utrzymany został rating Gminy Kluczbork.

 

Rating gminy miejsko-wiejskiej Grodzisk Mazowiecki został podniesiony z poziomu A+ z perspektywą stabilną do poziomu AA- z perspektywą stabilną. Podwyższenie oceny związane jest z poprawieniem się wskaźników bazujących na długookresowych trendach we wskaźnikach finansowych. Jednostka wyróżnia się przemyślanym planowaniem realizowanych przedsięwzięć pod względem finansowym, co skutkuje stałą poprawą sytuacji finansowej gminy. Poprawie uległa również sytuacja finansowa w spółki gminnej. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt bliskiego położenia gminy względem Warszawy, co jednostka bardzo dobrze wykorzystuje.

 

Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych w 2018 roku. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 75% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2013-2018) na dochodach własnych gminy.

 

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 183 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 8,2 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

 

Agencja INC Rating zadecydowała o utrzymaniu oceny Gminy Kluczbork na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, z uwagi na brak istotnych zmian w budżecie jednostki. Jednostka ta nie wprowadziła istotnych zmian w prognozach związanych z zadłużeniem.

 

Gmina nadal posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł stabilnie w latach 2013-2016. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2013-2018) na dochodach własnych gminy.

 

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 57,9 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 4,1 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Raport ratingowy Gminy Kluczbork

Raport ratingowy Gminy Grodzisk Mazowiecki

Kontakt:

Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko

e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak

e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski