INC Rating wpisana na listę Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

Agencja ratingowa INC Rating została wpisana na listę Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). Oznacza to, że ratingi niezamówione wystawiane przez agencję spełniają najwyższe kryteria i nie odbiegają jakością od ocen wystawionych na zamówienie.

EBA jest jedną z unijnych agencji nadzoru finansowego, której głównym zadaniem jest wdrażanie standardowego zestawu przepisów dotyczących regulowania i nadzorowania sektora bankowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zapewnia regulacje oraz nadzór w zakresie podejmowania ryzyka kredytowego i innych rodzajów ryzyka oraz ma na celu wzmocnienie międzynarodowej koordynacji w zakresie nadzoru finansowego.

EBA na mocy decyzji nr 2016/C266/05 potwierdził, że jakość niezamówionych ocen ratingowych wydawanych przez INC Rating nie różni się od ocen ratingowych dokonywanych przez agencję INC Rating na zlecenie.

Główna różnica między oceną zamówioną a niezamówioną polega na tym, że rating niezamówiony wykonywany jest z inicjatywy agencji i to ona ponosi koszty związane z jej wystawieniem. Ocena zamówiona wykonywania jest na zlecenie jednostki oraz na jej koszt.

Na 44 agencje ratingowe działające na terenie UE licencjonowane przez ESMA (w tym INC Rating), 28 podmiotów uzyskało pozytywną opinię EBA w sprawie jakości ratingów niezamówionych.