INC Rating Partnerem Merytorycznym Forum Bankowo-Samorządowego 2019

forum_2019

Stało się to już tradycją, że spółka INC Rating objęła patronatem merytorycznym coroczne Forum Bankowo – Samorządowe organizowane przez Związek Banków Polskich wraz ze swoimi partnerami samorządowymi.

Na to niezwykle ważne wydarzenie bankowo-samorządowe przybyli prezesi największych banków w Polsce, kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw.

W ramach forum, Wiceprezes Krzysztof Grybionko zaprezentował coroczny Raport nt. staniu finansów JST w Polsce.

Dokument przygotowany przez INC Rating stał się osnową do niezwykle ciekawej dyskusji panelowej pt. „Dostęp JST do finansowania zewnętrznego wobec zmian”, w którym wziął udział Prezes INC Rating – Jacek Mrowicki. Uczestniczący w dyskusji przedstawiciele parlamentu, samorządu i ekspertów zaprezentowali zgromadzonym gościom obecne zagrożenia oraz wyzwania stojące zarówno przed samorządowcami jak i całym sektorem bankowym w Polsce. Moderatorem panelu był Pan Włodzimierz Kiciński – Wiceprezes Związku Banków Polskich.

W pozostałych panelach omówiono zagadnienia związane ze zmianami w Prawie Zamówień Publicznych oraz rozwojem gmin w modelu „Smart Cities/Villages”.

forum_foto1

forum_foto2

FOT.AFL/T.Klepczynski

Jest to kolejna edycja dorocznego spotkania samorządowców i bankowców, zorganizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy z Partnerami Samorządowymi. To doskonałe miejsce pozyskania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów.

Uczestnikami wydarzenia bankowo-samorządowego są prezesi największych banków w Polsce, kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw.

Dzięki Forum władze samorządów mają możliwość zapoznania się z skutecznymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują. Jednocześnie środowisko bankowe może śledzić zapotrzebowania i trendy samorządów, aby wspólnie wypracowywać obopólne korzyści, przynoszące jeszcze lepsze efekty.

Celem organizatorów jest lepsze zrozumienie i edukacja wzajemna obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Celem jest także dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom.

Forum Bankowo-Samorządowe, 12 grudnia 2019, Warszawa, Santage Hotel Airport

forum_bankowo_samorzadowe_logotypy

Tagi: , , , ,