INC Rating partnerem „Gmina Fair Play” 2016

W wyniku współpracy agencji INC Rating z z Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, organizatorem prestiżowego konkursu dla jednostek samorządowych „Gmina Fair Play”, uczestnicy tegorocznej edycji konkursu uzyskają dodatkowe korzyści. W ramach udziału w II etapie konkursu wszystkie gminy otrzymają zestawienia scoringowe. Rezultatem scoringu jest wynik liczbowy, który umożliwia porównanie zdolności kredytowej analizowanych podmiotów oraz spodziewanego kosztu pieniądza (odsetek).

Dodatkowo gmina z najwyższą oceną scoringową spośród wszytskich samorządów, dla których opracowane zostaną scoringi w danej edycji konkursu, otrzyma nagrodę dodatkową w postaci pełnego ratingu.

Ratingi kredytowe uznawane są na całym świecie za najdoskonalszą ocenę stanu finansów JST i są wizytówką miast i gmin. Dobry rating jest silnym argumentem przetargowym w negocjacjach z bankami.

Więcej informacji na stronie: http://gmina.fairplay.pl/

Zapraszamy do udziału w XV edycji konkursu „Gmina Fair Play”!