INC Rating otrzymała Dyplom Uznania od Związku Banków Polskich

forum_foto2

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz wręczył Wiceprezesowi agencji INC Rating Krzysztofowi Grybionko „Dyplom Uznania” za wspieranie rozwoju rynku usług finansowych dla sektora samorządu terytorialnego. 

Wręczenie dyplomu odbyło się podczas Forum Bankowo-Samorządowego, którego Agencja ratingowa INC Rating była Partnerem Merytorycznym

Dyplom Uznania

Forum Bankowo-Samorządowe odbyło się  w dniach 3-4 grudnia 2018 w warszawskim Klubie Bankowca.

Była to kolejna edycja dorocznego spotkania samorządowców i bankowców, zorganizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy z Partnerami Samorządowymi. To doskonałe miejsce pozyskania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów.

Uczestnikami wydarzenia bankowo-samorządowego są prezesi największych banków w Polsce, kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw.

Dzięki Forum władze samorządów mają możliwość zapoznania się z skutecznymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują. Jednocześnie środowisko bankowe może śledzić zapotrzebowania i trendy samorządów, aby wspólnie wypracowywać obopólne korzyści, przynoszące jeszcze lepsze efekty.

Celem organizatorów jest lepsze zrozumienie i edukacja wzajemna obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Celem jest także dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom.

Tagi: , ,