INC Rating na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich

W dniach 21-22 marca 2017 r. w hotelu Narvil w Serocku odbyło się XXXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Jednym z zaproszonych gości była Agencja Ratingowa INC Rating Sp. z o.o. reprezentowana przez Zarząd spółki – Pana Jacka Mrowickiego oraz Krzysztofa Grybionko.

W obradach Zgromadzenia Ogólnego ZMP wzięło udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów oraz przewodniczących RM z miast członkowskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Pan Andrzej Maciejewski, Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Mariusz Raboszuk, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski.

Obrady plenarne Zgromadzenia Ogólnego ZMP zwieńczyło wystąpienie Pana Jacka Mrowickiego, który przybliżył obecnym na sali ideę oceny ratingowej i korzyści płynące z jej posiadania. Zainteresowani delegaci mogli również zgłosić chęć uzyskania bezpłatnego scoringu porównawczego własnej jednostki samorządu terytorialnego, wykonanego przez INC Rating.

Prezes INC Rating zapowiedział również gościa specjalnego – Kamila Durczoka, który wystąpił z prezentacją pt. „Zło w Internecie. Czarny PR i hejt – czy można z nim wygrać?”.