Gmina Lesznowola z oceną ratingową „A” i stabilną perspektywą

Agencja ratingowa INC Rating w dniu dzisiejszym przyznała długoterminowy rating krajowy Gminie Lesznowola na poziomie „A”. Perspektywa ratingu jest stabilna. Jest to rating zamówiony.

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Lesznowola, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółki gminnej.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały ze 170,08 mln zł w 2013 roku do 196,30 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 2,91%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 3,05%. Jeśli w kolejnych latach gmina osiągałaby nadwyżkę operacyjną równą planowanej na rok 2018 i przeznaczała ją w całości na spłatę zobowiązań to okres spłaty zadłużenia wyniósłby niespełna 5 lat. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do zaledwie 3 lat.

Raport ratingowy Gminy Lesznowola

Tagi: ,