Gmina Lesznowola ponownie z oceną ratingową „A” i stabilną perspektywą

Agencja ratingowa INC Rating w dniu dzisiejszym zaktualizowała długoterminowy rating krajowy Gminie Lesznowola. Rating na poziomie „A”. Perspektywa ratingu jest stabilna. Jest to rating zamówiony.

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Lesznowola, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, poprawną sytuację płynnościową budżetu oraz poziom obsługi zadłużenia w stosunku do środków operacyjnych. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały ze 170,08 mln zł w 2013 roku do 204,54 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 3,76%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 38,60% do 59,76% dochodów bieżących. Średnio 37,68% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 2,87%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 wynosi niemal 9 lat. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do zaledwie niespełna 4 lat.

Raport ratingowy Gminy Lesznowola

Tagi: ,