Co dostaję poza literką?

Ocena ratingowa określona literą lub literami, np. AA+ lub BBB-, to przejrzysta i zhierarchizowana informacja dla inwestorów i kredytodawców  kondycji finansowej i ekonomicznej jednostki (JST lub spółki komunalnej). Jest wizytówką gminy, świadczy o jej prestiżu jak i przekłada się na konkretne korzyści. Najważniejsze korzyści ekonomiczne wymieniłem już w poprzednim artykule.

Ale co poza samą oceną?
Otóż największe z subiektywnego punktu widzenia korzyści odbiera gmina przed i w trakcie procesu oceny ratingowej. Rating bowiem jest nie tylko suchą oceną finansową. Oceniana jest również jakość zarządzania ekonomicznego, otoczenie makro i mikro gminy oraz wpływy zewnętrzne (polityczne, ekonomiczne, społeczne), które mogą wpłynąć na rating gminy. Oznacza to, że w trakcie wspólnych konsultacji, zarządzający JST otrzymują całe spektrum danych i informacji o tym, jak sobie radzą, gdzie są najistotniejsze punkty wpływające na ich płynność finansową i jak podejmowane decyzje (inwestycyjne czy operacyjne) wpływają na ich ocenę lub przyszłość finansową gminy. To zewnętrzna, niezależna opinia nie podlegająca lokalnym wpływom politycznym czy grupom interesów. Silny argument w rozmowie z Radą lub mieszkańcami przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

Co ciekawsze, to nie ocena chwilowa, na dziś. To ciągły kwartalny przegląd tejże sytuacji wraz ze zmieniającym się obliczem budżetu w ciągu roku, jak i w planach wieloletnich. A zatem zyskujemy „zewnętrznego doradcę” wraz z kolejnymi aktualizacjami oceny ratingowej. To pomaga, szczególnie gdy przed nami trudne decyzje, których wpływ chociażby poprzez okres spłaty zobowiązań zaciągniętych na realizację celów gminy, przypada na 2 czy 3 kolejne kadencje.

Ocena ratingowa jest jednocześnie oceną w danym momencie ale zawiera w sobie rekomendację. Może być negatywna, stabilna lub pozytywna. Co to oznacza?

To znaczy, że rating obejmuje również skutki i przewiduje sytuacje, które będą miały miejsce w najbliższej przyszłości i dyskontuje je w swojej ocenie. Ocena „pozytywna” to sytuacja gdzie przewidujemy poprawę aktualnej oceny i podniesienie Rating na wyższy poziom (czyt. niższe koszty nowego długu).
Co w następnym odcinku? Spojrzymy na rating i JST z punktu widzenia banków i inwestorów. Co jest dla nich ważne? Musimy to wiedzieć, by ich cele współgrały z naszymi.

Krzysztof Grybionko
Prezes Zarządu