Viewing post categorized under: Bez kategorii

Publikacja Ratingu dla Gminy Kluczbork

Agencja Ratingowa INC RATING przyznała jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Kluczbork - długoterminowy rating krajowy na poziomie "BBB-" z perspektywą stabilną. Jest to rating zamówiony. Jest to dwudziesty rating przyznany przez agencję ratingową INC Rating polskim samorządom. Główne czynniki przyznania ratingu Rating gminy odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Kluczbork, jej zdolność do finansowania inwestycji ze środków [...] Czytaj więcej

Przegląd badawczy JST na podkarpaciu

Badaniu zostało poddane zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego w latach 2011 - 2014. Oprócz generowanych nadwyżek, samorządy mają możliwość finansowania swojej działalności również poprzez zaciąganie zadłużenia, z czego chętnie korzystają. W roku 2011 zaledwie  4 samorządy nie korzystały w ogóle z finansowania obcego, natomiast w latach 2012-2014 liczba ta wzrosła do 6. Łączna [...] Czytaj więcej

Zwycięstwo w EY Financial Challenger XI

XI edycja konkursu EY Financial Challenger zakończyła się zwycięstwem zespołu studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W czteroosobowym gronie zwycięzców znalazł się analityk INC Rating: Marcin Zawada. EY Financial Challenger to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów z dziedziny finansów organizowany przez firmę doradczą EY, dawniej Ernst&Young. Do rywalizacji w tegorocznej edycji przystąpiło prawie 800 zespołów z [...] Czytaj więcej

Samorządowy Przegląd Finansowy

INC Rating postanowiła wznowić wydawanie czasopisma "Samorządowy Przegląd Finansowy". Najnowszy numer kwartalnika dostępny będzie z marcowym wydaniem gazety samorządu i administracji Infor. Samorządowy Przegląd Finansowy jest czasopismem prezentującym zagadnienia finansów samorządowych i rynku kapitałowego. Celem kwartalnika jest przekazywanie menedżerom jednostek samorządu terytorialnego informacji w zakresie finansów oraz prawa okołobudżetowego niezbędnych do bezpiecznego zarządzania jednostką samorządową. [...] Czytaj więcej

Miasta na prawach powiatu

Powiaty w Polsce dzielą się na dwa typy – powiaty ziemskie ora miasta na prawach powiatu. Do tej drugiej kategorii włączone zostały: Miasta o liczbie ludności ponad 100 tysięcy mieszkańców, Dawne stolice województw, Niektóre miasta w dużych aglomeracjach miejskich. Od 1 stycznia 2013 roku w Polsce 66 jednostek samorządu terytorialnego ma status miasta na prawach [...] Czytaj więcej

Prezes KNF: Potrzebna agencja do ratingów

Aby zwiększyć zainteresowanie inwestorów indywidualnych inwestowaniem w obligacje korporacyjne, potrzebna jest agencja - być może prywatna - która nadawałaby ratingi emitentom takich papierów, uważa przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Andrzej Jakubiak. "Gdyby nam się udało stworzyć płynny rynek papierów dłużnych, to w dobie niskich stóp procentowych, udałoby nam się skłonić przeciętnego Kowalskiego do zainteresowania się [...] Czytaj więcej