Archives!

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.

The main rating factors The revenue bonds rating reflects the stable income from the project’s revenues guaranteed by the agreement between MPK - Łódź Spółka z o.o. (Issuer) and the City of Łódź (the main recipient of services), the issuer’s high ability to finance investments from its own funds, the current liquidity situation of the [...] Czytaj więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.

Główne czynniki przyznania ratingu Rating obligacji przychodowych odzwierciedla stałe wpływy z przychodów przedsięwzięcia gwarantowane przez umowę między MPK - Łódź Spółka z o.o. (Emitent) a Miastem Łódź (głównym odbiorcą usług), wysoką zdolność Emitenta do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu Miasta, a także płynność Emitenta – czynniki będące składowymi oceny ryzyka kredytowego [...] Czytaj więcej