Archives!
warszawa_20012019

Miasto Stołeczne Warszawa

Główne czynniki przyznania ratingu Rating odzwierciedla wyniki operacyjne Miasta Stołecznego Warszawa, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich. Publikacja nowych danych makroekonomicznych miała pozytywny wpływ na ocenę jednostki, jednak nie [...] Czytaj więcej
warszawa_20012019_m

Warszawa, City of

Main factors affecting the rating The rating reflects the operating results of the Capital City of Warsaw, its high ability to finance investments from its own resources, an exemplary liquidity position of the budget and a low level of debt service in relation to operational funds. The rating also takes into account the level of [...] Czytaj więcej
krakow_20012019

Miasto Kraków

Główne czynniki przyznania ratingu Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Kraków, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich. Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w [...] Czytaj więcej
krakow_20012019_m

Kraków, City of

Main factors affecting the rating The rating reflects the operating results of the city of Kraków, its high ability to finance investments from its own resources, the exemplary liquidity position of the budget and a low level of debt service in relation to operational funds. The rating also takes into account the level of indebtedness [...] Czytaj więcej
walbrzych_20012019

Miasto Wałbrzych

Główne czynniki przyznania ratingu Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Wałbrzych, jego zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, sytuację płynnościową budżetu oraz historycznie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich. Publikacja nowych danych makroekonomicznych miała pozytywny wpływ na ocenę jednostki, jednak nie był on [...] Czytaj więcej
walbrzych_20012019_m

Wałbrzych, City of

Main factors affecting the rating The rating reflects the operating results of the city of Wałbrzych, its ability to finance investments from its own resources, the liquidity situation of the budget and the historically high level of debt service in relation to operational funds. The rating also takes into account the level of indebtedness of [...] Czytaj więcej
opolskie_20012019

Województwo opolskie

Główne czynniki przyznania ratingu Rating odzwierciedla wyniki operacyjne województwa opolskiego, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek wojewódzkich. Publikacja nowych danych makroekonomicznych miała pozytywny wpływ na ocenę jednostki, jednak nie był [...] Czytaj więcej
opolskie_20012019_m

Opolskie, Region of

Main factors affecting the rating The rating reflects the operating results of the Opolskie Region, its high ability to finance investments from its own resources, the exemplary liquidity position of the budget and a low level of debt service in relation to operational funds. The rating also takes into account the level of indebtedness of [...] Czytaj więcej
malopolskie_20012019

Województwo małopolskie

Główne czynniki przyznania ratingu Rating odzwierciedla wyniki operacyjne województwa małopolskiego, wzorową sytuację płynnościową jego budżetu oraz umiarkowany w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek samorządowych. Publikacja nowych danych makroekonomicznych miała pozytywny wpływ na ocenę jednostki, jednak nie był on wystarczająco silny, aby uzasadnić podniesienie oceny ratingowej. [...] Czytaj więcej
malopolskie_20012019_m

Małopolskie, region of

Main factors affecting the rating The rating reflects the operating results of the Małopolskie region, the exemplary liquidity situation of its budget and a moderate level of debt service in relation to operational funds. The rating also takes into account the level of indebtedness of local government companies. The publication of new macroeconomic data had [...] Czytaj więcej