Czym jest Bilans Otwarcia?

 • Bilans Otwarcia to wskazanie potencjalnych możliwości zwiększenia efektywności wykorzystania potencjału budżetowego gminy,
 • wskazanie możliwości podniesienia efektywności zarządzania długiem,
 • dokument jest wystawiony przez zarejestrowaną przez Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu winien być honorowany przez wszystkie instytucje finansowe w Polsce i Europie.

Jakie korzyści wynikają z Bilansu Otwarcia?

 • dokładna analiza ex post finansów jednostki samorządowej na moment rozpoczęcia kadencji,
 • badanie uzupełniające opinie z RIO i dokonywane przez własne służby finansowe,
 • analiza usprawniająca planowanie finansowe dla Skarbników i Włodarzy miast i gmin.

Dlaczego Bilans Otwarcia, a nie wyłącznie opinia z RIO?

 • oceniają one jedynie wykonanie i plany budżetowe w zakresie zgodności z obowiązującym prawem,
 • nie analizują potencjału budżetu do realizacji planów,
 • nie dokonują analizy porównawczej.

Dlaczego nie analizy wykonywane przez Skarbników?

 • Skarbnicy oraz służby finansowe są przeciążone bieżącą pracą, co jest m.in. spowodowane ciągłą zmiennością prawa oraz ogromną ilością wymaganych sprawozdań i zestawień,
 • służby finansowe mają utrudniony dostęp do baz danych będących do dyspozycji profesjonalnej agencji ratingowej,
 • Skarbnicy nie mają do dyspozycji metodologii analitycznej zweryfikowanej przez krajowe i międzynarodowe instytucje nadzoru.