jan_brons

Jan Bronś

Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1990–1994 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Oleśnicy, a od 1994 r. do 2014 r. zajmował stanowisko burmistrza tego miasta. Od 1998 do 2002 był także przewodniczącym rady powiatu oleśnickiego. Przewodniczył również przez wiele lat Wrocławskiemu Stowarzyszeniu  Wójtów i Burmistrzów. W latach 2007 – 2014 był członkiem zarządu Związku Miast Polskich. Obecnie jest Radnym Powiatu Oleśnickiego oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej SGK w Sycowie.

leszek-cieslik

Leszek Cieślik

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe na SGH w Warszawie na kierunku zarządzanie jednostkami samorządowymi z uwzględnieniem doświadczeń Unii Europejskiej. W latach 1994 – 2007 był burmistrzem miasta Augustowa. W latach 2006 – 2007 pełnił funkcję członka Zarządu Związku Miast Polskich. Był również posłem na Sejm RP VI kadencji, gdzie m.in. zasiadał w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Infrastruktury. Obecnie jest Prezesem Zarządu PKS S.A. w Suwałkach. Dodatkowo aktywnie działa w stowarzyszeniach gospodarczych takich jak: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, czy Izbie Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach.

bronislaw_mazurkiewicz

Bronisław Mazurkiewicz

Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez szesnaście lat był prywatnym przedsiębiorcą. Od 1998 r. jest mediatorem sądowym. W roku 1999 wspólnie z ludźmi dobrej woli założył Kapitułę Bijących Serc skupiającą osoby działające na rzecz potrzebujących pomocy. W latach 2002–2006 był radnym powiatu działdowskiego. Od 2006 r. przez dwie kadencje sprawował urząd burmistrza Działdowa. W 2009 r. został wybrany delegatem Związku Miast Polskich na Walne Zgromadzenie Gmin i Regionów Europy w Szwecji. W 2008 roku otrzymał wyróżnienie w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej na Najpopularniejszego Samorządowca Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

julian_joks

Julian Jokś

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Odbył podyplomowe studia dotyczące samorządu terytorialnego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego. Pełnił on funkcję Burmistrza Krotoszyna w latach 1994-2014. Obecnie jest m.in. członkiem zarządu oraz członkiem komisji rewizyjnej Związku Miast Polskich, doradcą międzygminnego związku „Eko-Siódemka” oraz Radnym sejmiku województwa wielkopolskiego. W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej wyróżniony m.in. Złotym (2001) i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej

nophoto_male

Tomasz Łęcki

marek_miros

Marek Miros

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Sprawował urząd Burmistrza Gołdapi przez sześć kadencji od czerwca 1990 roku do 1 grudnia 2014 roku. Był jednym z 27 burmistrzów w Polsce, na ponad 913 miast, pełniących ją nieprzerwanie od początku przemian Polski samorządowej. Przez trzy kadencje był członkiem zarządu najprężniejszej korporacji samorządowej Związku Miast Polskich, a od marca 2011 roku do marca 2015 był wiceprezesem Związku. Wybrane, posiadane ordery, odznaczenia, wyróżnienia, odznaki to między innymi:

– Order Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego samorządu wręczony w 2010 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego,

– Order Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) wręczony w dniu 15 04 2008 przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w rocznicę wybuchu Powstania w Gettcie Warszawskim,

– Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego za wybitne zasługi w działalności samorządowej.

nophoto_female

Jolanta Piotrowska

nophoto_female

Irena Rękosiewicz

nophoto_female

Irena Rękosiewicz

nophoto_female

Supranowicz Marzenna

wozniakowski_jerzy

Woźniakowski Jerzy

W latach 1989 – 2010 sprawował urząd Burmistrza Miasta Gostynia. W okresie od roku 2010 do roku 2014 był Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gostyniu. Obecnie przebywa na emeryturze i angażuje się w obronność kraju na szczeblu lokalnym, ochronę przeciw pożarową, pomoc dla lokalnego samorządu oraz wspieranie miejscowych zabytków.

zapert_jozef

Zapert Józef

Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 1990 – 2014 sprawował urząd Wójta Gminy Rozogi. W okresie pracy na stanowisku Wójta nadzorował wiele inwestycji z zakresu infrastruktury realizowanych z następujących programów: ASAL 300; PHARE  99;  SAPARD;  PAOW;  ZPORR;  SPO;  RPO;  PROW;  PO  KL. Obecnie pełni obowiązki Pełnomocnika Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych.