Aktualizacja ocen ratingowych sześciu Jednostek Samorządu Terytorialnego

30 czerwca br. agencja ratingowa INC Rating podniosła długoterminowy rating krajowy dla dwóch jednostek samorządowych: Miasta Kwidzyna z poziomu A do poziomu A+ z perspektywą stabilną oraz dla Gminy Grodzisk Mazowiecki z poziomu A do A+ z perspektywą stabilną.

Podniesienie ocen dla wskazanych jednostek samorządu terytorialnego uzasadnione jest konsekwentnym zmniejszaniem poziomu zadłużenia, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących). Wskazane samorządy posiadają stabilne podstawy budżetowe oraz wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych.

W dniu 30 czerwca br. agencja ratingowa INC Rating potwierdziła również długoterminowe ratingi krajowe następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Gmina Kluczbork: rating BBB- z perspektywą stabilną,

Miasto Wejherowo: rating A z perspektywą stabilną,

Miasto Gdynia: rating A- z perspektywą stabilną,

Gmina Police: rating AA- z perspektywą stabilną,