Aktualizacja ocen ratingowych pięciu Jednostek Samorządu Terytorialnego

W dniu dzisiejszym agencja ratingowa INC Rating dokonała aktualizacji ratingu pięciu Jednostkom Samorządu Terytorialnego.

Oceny po aktualizacji prezentują się następująco:

Miasto Gdynia – „A-„, perspektywa stabilna (raport),

Gmina Grodzisk Mazowiecki – „A”, perspektywa pozytywna (raport),

Gmina Kluczbork – „BBB-„, perspektywa stabilna (raport),

Miasto Kwidzyn – „A”, perspektywa pozytywna (raport),

Gmina Police – „AA-„, perspektywa stabilna (raport).