INC Rating

INC Rating działa jako agencja ratingowa na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). INC Rating swoje usługi dedykuje podmiotom sektora publicznego, przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom komunalnym.

Misja

Naszym celem jest dążenie do trwałej poprawy jakości rynków finansowych. Chcemy umożliwić otrzymanie ratingu kredytowego nawet małym podmiotom, dla których ceny usług innych agencji ratingowych stanowią barierę nie do przejścia. Uważamy, że uczynienie z ratingów kredytowych standardu będzie kluczowe dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego w najbliższych latach.

Doświadczenie

Nasz zespół posiada ponad 20 letnie doświadczenie we współpracy z samorządami. W tym czasie przeprowadziliśmy 275 emisji obligacji komunalnych na kwotę ponad 3 miliardów złotych oraz wykonaliśmy ponad 100 analiz finansowych i opracowań inwestycyjnych dla JST i spółek komunalnych.

W 2006 roku współtworzyliśmy wraz z GPW rynek NewConnect oraz rynek Catalyst. Wyrazy podziękowania oraz dyplomy, jakie otrzymała nasza grupa kapitałowa z rąk Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych są najlepszym dowodem uznania.

Od powstania rynku NewConnect, INC S.A. wprowadziła na ten rynek ponad 50 podmiotów. Z IPO i SPO pozyskaliśmy łącznie kwotę ok. 300 mln zł. Pozyskane kapitały pozwoliły naszym klientów na dalszy wzrost i kontynuowanie realizacji obranych celów rozwojowych.

Działamy również na rynku podstawowym GPW. Do października 2010 roku, IPO Doradztwo Strategiczne S.A. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej INC, zrealizowała ponad 10 projektów pozyskując kwotę ponad 500 mln zł. Samodzielnie zrealizowane projekty to POZBUD, Prima Moda, PC Guard, oraz Fast Finance – przejście z rynku NewConnect na GPW.