Agencja INC Rating zaktualizowała oceny ratingowe pięciu samorządom

Agencja ratingowa INC Rating zaktualizowała długoterminowy rating krajowy i międzynarodowy Miastu Stołecznemu Warszawa, Miastu Kraków, Miastu Wałbrzych, Województwu opolskiemu oraz Województwu małopolskiemu. Oceny pozostały niezmienione.

Aktualizacja ocen związana była z opóźnioną publikacją ocen. Oceny zostały nadane wcześniej – 21 grudnia 2018, jednak podane były wyłącznie do wiadomości inwestora zamawiającego w/w oceny. Dnia 15 lutego zostały one jednak upublicznione, a w związku z pojawieniem się nowych danych makroekonomicznych od czasu publikacji ocen, przeprowadzona została aktualizacja nadanych ratingów.

Publikacja nowych danych makroekonomicznych miała pozytywny wpływ na ocenę jednostki, jednak nie był on wystarczająco silny, aby uzasadnić podniesienie oceny ratingowej. Ewentualna zmiana uzależniona będzie od wyników rocznych, które opublikowane zostaną przez jednostkę w pierwszej połowie 2019r.

Tym samym, w dniu 20 lutego br. agencja ratingowa INC Rating potwierdziła długoterminowe ratingi krajowe następujących jednostek samorządu terytorialnego:

– Miasto Stołeczne Warszawa: rating AA+ z perspektywą stabilną,
– Miasto Kraków: rating A- z perspektywą stabilną,
– Miasto Wałbrzych: rating BB+ z perspektywą stabilną,
– Województwo opolskie: rating A+ z perspektywą pozytywną,
– Województwo małopolskie: rating AA- z perspektywą pozytywną

W dniu 20 lutego br. agencja ratingowa INC Rating potwierdziła również długoterminowe ratingi międzynarodowe następujących jednostek samorządu terytorialnego:

– Miasto Stołeczne Warszawa: rating A- z perspektywą stabilną,
– Miasto Kraków: rating A- z perspektywą stabilną,
– Miasto Wałbrzych: rating BB+ z perspektywą stabilną,
– Województwo opolskie: rating A- z perspektywą stabilną,
– Województwo małopolskie: rating A- z perspektywą stabilną

 

Wszystkie ratingi dostępne są w dziale Historia Ratingów.

 

Kontakt do analityków prowadzących:

JACEK KRAWIEC
jacek.krawiec@incrating.pl

KRZYSZTOF WAŚKO
krzysztof.wasko@incrating.pl
tel: +48 61/851 38 83

Tagi: , , , ,