Agencja INC Rating nadała oceny ratingowe pięciu samorządom

Agencja ratingowa INC Rating opublikowała nadane 21 grudnia 2018 r, na zlecenie inwestora, długoterminowe ratingi krajowe oraz międzynarodowe 5 samorządom:
– Miastu Stołecznemu Warszawa
– Miastu Kraków
– Województwu opolskiemu
– Województwu małopolskiemu
– Miastu Wałbrzych
Niniejszym ratingi te uzyskają status ratingów publicznych.

Jednocześnie informujemy, że Agencja INC Rating rozpoczęła proces związany z aktualizacją oceny ratingu kredytowego wszystkim w/w Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Jest to aktualizacja dotycząca nowych danych makroekonomicznych, ma charakter uzupełniający względem opóźnionej publikacji ocen i nie ma wpływu na planowaną na dzień 10 maja 2019 aktualizację dotyczącą danych finansowych za rok 2018.

Planowany termin publikacji zaktualizowanych ocen to środa 20.02.2019.

 

Kontakt do analityków prowadzących:

JACEK KRAWIEC
jacek.krawiec@incrating.pl

KRZYSZTOF WAŚKO
krzysztof.wasko@incrating.pl
tel: +48 61/851 38 83

Ratingi kredytowe wystawiane przez INC Rating Sp. z o.o. reprezentują wyłącznie opinię agencji na temat ryzyka kredytowego ocenianego podmiotu. Wszystkie ratingi kredytowe wystawiane przez INC Rating Sp. z o.o. podlegają pewnym ograniczeniom, które zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej agencji (www.incrating.pl). Prezentowany rating jest ratingiem zamówionym opartym m.in. o dane historyczne i sprawozdania budżetowe JST za lata 2008 – 2017 (wykonanie) oraz rok 2018 (plan) wraz z prognozą na przyszłość (wieloletnia prognoza finansowa).
Tagi: , , , ,