Agencja INC Rating nadała oceny ratingowe pięciu samorządom

Agencja ratingowa INC Rating nadała długoterminowy rating krajowy oraz międzynarodowy 5 samorządom:
– Miastu Stołecznemu Warszawa
– Miastu Kraków
– Województwu opolskiemu
– Województwu małopolskiemu
– Miastu Wałbrzych
Wszystkie ratingi są ratingami zamówionymi, niepublicznymi.

INC Rating Sp. z o.o. działa jako agencja ratingowa na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). INC Rating swoje usługi dedykuje podmiotom sektora publicznego, przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom komunalnym.

 

Kontakt do analityków prowadzących:

JACEK KRAWIEC
jacek.krawiec@incrating.pl
tel: +48 61/851 38 83

KRZYSZTOF WAŚKO
krzysztof.wasko@incrating.pl

Ratingi kredytowe wystawiane przez INC Rating Sp. z o.o. reprezentują wyłącznie opinię agencji na temat ryzyka kredytowego ocenianego podmiotu. Wszystkie ratingi kredytowe wystawiane przez INC Rating Sp. z o.o. podlegają pewnym ograniczeniom, które zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej agencji (www.incrating.pl). Prezentowany rating jest ratingiem zamówionym opartym m.in. o dane historyczne i sprawozdania budżetowe JST za lata 2008 – 2017 (wykonanie) oraz rok 2018 (plan) wraz z prognozą na przyszłość (wieloletnia prognoza finansowa).