Viewing posts from : Czerwiec 2019
Logo MPK

Aktualizacja ocen ratingowych obligacji przychodowych MPK Łódź – Spółka z o.o.

INC Rating aktualizuje oceny ratingowe obligacjom przychodowym MPK – Łódź Spółka z o.o.
Rating obligacji przychodowych odzwierciedla stałe wpływy z przychodów przedsięwzięcia gwarantowane przez umowę między MPK – Łódź Spółka z o.o. (Emitent) a Miastem Łódź (głównym odbiorcą usług), wysoką zdolność Emitenta do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu Miasta, a także płynność Emitenta – czynniki będące składowymi oceny ryzyka kredytowego papierów wartościowych.

Czytaj więcej
rating_14062019

Aktualizacja ocen ratingowych pięciu samorządów

Agencja ratingowa INC Rating zaktualizowała długoterminowy rating krajowy i międzynarodowy Gminie Tarnowo Podgórne, a także krajowe ratingi Miastu Leszno, Miastu Piotrków Trybunalski, Gminie Grodzisk Mazowiecki oraz Gminie Kluczbork. Żadna z ocen nie została obniżona, natomiast jedna została podwyższona.

Czytaj więcej