Viewing posts from : Grudzień 2018

Prawo.pl cytuje wiceprezesa INC Rating

Może być problem z tym, że zabraknie środków unijnych – wydaje mi się, że powinny być regulacje prawne, które umożliwią samorządom realizację inwestycji tak, żeby się te pieniądze nie zmarnowały – mówi Krzysztof Grybionko na temat środków koniecznych do realizacji projektów unijnych.

Czytaj więcej

INC Rating Partnerem Merytorycznym Forum Bankowo-Samorządowego 2018

Jesteśmy obecni na tegorocznym Forum Bankowo-Samorządowym jako Partner Merytoryczny wydarzenia. Wiceprezes Zarządu INC Rating – Krzysztof Grybionko, zaprezentował Raport nt. stanu finansów Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Czytaj więcej