Viewing posts from : Listopad 2017

SCORING Spółek handlowych

Dla każdego inwestora najważniejszym dobrem jest informacja. To w oparciu o nią buduje swoje wieloletnie plany finansowe. SCORING jest prostą formą komunikowania się Zarządu spółki ze światem biznesu.

Czytaj więcej

Miasto Leszno z ratingiem na poziomie „BBB+”

Agencja ratingowa INC Rating przyznała Miastu Leszno długoterminowy rating krajowy „BBB+”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Czytaj więcej

Gmina Rawicz z ratingiem na poziomie „A+”

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Rawicz - długoterminowy rating krajowy "A+". Perspektywa ratingu jest stabilna. Jest to rating zamówiony. Rating samorządu odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Rawicz, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również [...] Czytaj więcej

Gmina Środa Wielkopolska z ratingiem na poziomie „BBB+”

Agencja ratingowa INC Rating przyznała Gminie Środa Wielkopolska długoterminowy rating krajowy „BBB+”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Czytaj więcej