Viewing posts from : Październik 2017

SCORING Jednostek Samorządu Terytorialnego

Poprzez SCORING, władze podmiotów samorządowych manifestują swoją otwartość na kontakt ze społeczeństwem. Udowadniają, iż chcą wsłuchiwać się w głosy swoich wyborców, nie ukrywając żadnych szczegółów dotyczących sposobów gospodarowania finansami.

Czytaj więcej

SCORING – nowoczesne narzędzie komunikacji społecznej

SCORING to obiektywna analiza kondycji finansowej podmiotu, podczas której ocenia się wiarygodność i zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań pieniężnych oraz prognozy finansowe.

Czytaj więcej